Kære Gorm medlemmer!
Alle indlæg til siden kan sendes til min mail.
 
 
 
 
 
LT71@hotmail.dk 
mhv.
Michael
Gorm 71
 
Her kan man stille spørgsmål og kommentar til os 
Gormklubbens bomærke