Overskrift 1

Generalforsamling 2017


Generalforsamling 20. Marts 2017 kl. 19.00


Generalforsamlingen startede med spisning kl. 18.15
Flæskesteg med det hele som sædvanlig
Deltagere: 32, 2 uden stemmeret til en pris af 435 kr.


1: Valg af dirigent


Forslag: Gorm 25 Ove, valgt
Ove godkendte at generalforsamlingen er korrekt indvarslet.
Stemmetællere: Gorm 36 Elin – Gorm 11 Lea


1a: Valg af referent


Forslag: Gorm 03 Berit, valgt
med Gorm 165 Jeanne som hjælper


2: Formandens beretning:


ved Gorm 114 Lars
Der er i øjeblikket 71 betalende medlemmer.
I året der er gået har vi fået nye toiletter,

som er modtaget med kyshånd.
Vi er generelt færdig med alt stort arbejde, dog mangler kun noget malerarbejde.


Vi har været på 2 ture igen i år.
En Bakketur med Cirkusrevy, og med spisning for egen regning. ( som sædvanlig 1.
lørdag i August )


Samt vores juletur til Tivoli incl.mad.

( som sædvanlig 1. mandag i December )Vi havde bankospil hver anden uge hele 2016,
Vi flyttede et par stykker til hjælp for LT-klubben.


Banko Gevinsterne er aftalen med slagteren skal være mindst 40 % kalve/oksekød, 40 % svinekød og resten kylling eller fisk.
Kalkun kød er meget dyrt, derfor er det ikke på gevinstlisten.


Stort bankospil er foreslået, men der er rigtig meget forarbejde involveret,og tiden har ikke været til det,

derfor er det endnu ikke blevet til noget.
Vi prøver igen til efteråret.


3: Fremlæggelse af regnskab:

ved Gorm 182 Margit


Kassereren Gorm 182 og Formanden Gorm 114 forklarede regnskabets + / -
Formanden gav klar besked, at hvis et medlem ønsker at se regnskabet er det til
enhver tid til rådighed.


4: Valg af formand, ulige år


Forslag: Gorm 114 Lars (genopstiller)
Genvalgt


5: Valg af kassere, lige år


6: Valg af bestyrelsesmedlem 2 stk.


Forslag på valg er:
Gorm 20 Merete ønsker genvalg

Nye opstiller:
Gorm 71 Michael
Gorm 100 Rena


Gorm 20 fik 26 stemmer
Gorm 71 fik 24 stemmer
Gorm 100 fik 10 stemmer
Gorm 20 og Gorm 71 træder ind i bestyrelsen.


7: Valg af 1 suppleant


Forslag på valg er:
Gorm 28 Annelise ønsker genvalg


Nye opstiller:
Gorm 66 Jane
Gorm 100 Rena
Gorm 28 fik 29 Stemmer
Gorm 66 fik 16 Stemmer
Gorm 100 fik 15 Stemmer


Gorm 28 og Gorm 66 træder ind som suppleanter.


8: Valg af revisor


Forslag: Gorm 72 Nelly
Gorm 72 er ny revisor.


9: Indkomne forslag:


At bestyrelsen kan udlodde op til 50 % af overskuddet til et Julemærkehjem


Det blev enstemmigt vedtaget.


10: Eventuelt:


Gorm 55 Børge foreslog pålægspakke til lodderne,

ikke skiveskåret.

Skal forsøges, men så fastholdes gevinsten, kan evt. byttes indbyrdes.


Gorm 60 Lissie foreslog:

Julegave til bestyrelsen

(til hjælperne i klubben)


Bestyrelsen tager det op på kommende møde.


Udløbsdato på kødet, diskussion om udløbsdato,

for tæt på bankodato
Gorm 114 Lars taler med Slagteren.


( Formanden har talt med Slagteren den 21. Marts 2017 ).


Gorm 71 Michael

fortalte at fisketurene ikke er gået i glemmebogen,
men det er for koldt for nybegyndere at starte med fisketure.
Når det bliver lidt varmere i vejret, tages det op på ny.


Generalforsamlingen afsluttet kl. 20.14
Dirigent Gorm 25

Referent Gorm 03 og Gorm 165

 


 

 

Farum D. 22 Januar 2017

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017

 

Mandag D. 13 Marts 2017 kl. 19,00 i klubben´s lokale

 

 

1: Valg af dirigent.

Forslag: Gorm 25

 

 1a: Valg af referent.

Forslag: Gorm 03/165

 

2: Formanden´s beretning.

Ved: Gorm 114

 

3: Fremlægges af regnskab, ved kasseren.

 Ved: Gorm 182

 

4: Valg af formand, ulige år

Forslag: Gorm 114 Genopstiller

 

5: Valg af kasser, lige år.

Ikke valg

 

 6: Valg af bestyrelsesmedlem

 

Forslag: 2 stk.

på valg er Gorm 20

og Gorm 71 modtager valg

 

7: Valg af 1 suppleant

Forslag: Gorm 28

 

8: Valg af revisor.

 

Forslag:

 

9: Indkomme forslag

 

Skal være bestyrelsen i henne seneste d. 19 Februar 2017 kl. 20,00 på mail / brev eller afleveres i klubben.

 

10: Eventuelt.

 

 

Tilmelding til maden seneste d. 10 marts 2017

 

Maden er flæskesteg, som altid på klubben´s regning

 

 

Generalforsamling 2016

--

--

 

Farum D. 13 Februar 2016

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016

Mandag D. 21 Marts 2016 kl. 19,00 i klubben´s lokale

( Der er mad fra kl. 17,45 )

 

1: Valg af dirigent.

Forslag: Gorm 25

 

1a: Valg af referent.

Forslag: Gorm 03

 

2: Formanden´s beretning.

Ved: Gorm 114

 

3: Fremlægges af regnskab, ved kasseren.

Ved: Gorm 182

Kontingent som det er. kr. 50,00 for P kr. 100,00 for Alm. pr. år.

 

4: Valg af formand, ulige år

Ikke valg i år.

 

5: Valg af kasser, lige år.

Gorm 182 er på valg i år. Genopstiller

 

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer. ( 1 i lige år og 1 i ulige år. )

Gorm 03 er på valg i år. Genopstiller

Gorm 20 er på valg i år.

 

7: Valg af 1 suppleant

Gorm 28

 

8: Valg af revisor.

Gorm 100 Genopstiller


9: Indkomme forslag

 

10: Eventuelt.

 

PS. Der vil være mad ved Gorm 114

Derfor giv lige besked om hvor mange i kommer.

Senest søndag d. 20 Marts 2016 kl. 20,00

Mad og drikke er på denne dag på klubben´s regningen.

 

Generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling i Gorm Klubben den 02.03.2015

 

Før Generalforsamlingen startede, var alle medlemmer inviteret til spisning.

Menuen var igen i år flæskesteg med brune kartofæer og hvad der ellers hører til,

for dem der havde lyst. 14 medlemmer deltog.

Følgende medlemmer deltog i Generalforsamlingen:

Gorm 01 Alice Kirsch, Gorm 03 Berit Jensen, Gorm 11 Lea nielsen, Gorm12 John Olsen,

Gorm !8 Britta Døj, Gorm 20 Merete Ruusunen Kristiansen, Gorm 28 Annelise Schwalm Ørnbo,

Gorm 87 Kim Bager Jensen, Gorm 100 Rena Holmstrøm, Gorm 114 Lars René Munkholm,

Gorm 165 Jeanne Munkholm, Gorm 182 Margit Olsen, Gorm 206 Ingrid Jensen,

Gorm 207 Steen Jensen.

 

Referat ved Grom 03 Berit

 

Generalforsamlingen startede klokken 19.00 som planlagt.

 

14 medlemmer var mødt op, der var ingen fuldmagter.

 

Punkt 1: Valg af dirigent Gorm 207 Steen blev valgt.

 

Gorm 207 Steen konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og vi kunne gå næste punkt.

 

Punkt 1 A: Valg af referant Gorm 03 Berit var foreslået – Gorm 03 Berit blev valgt

 

Punkt 2: Formandens beretning

 

Formanden Gorm 114 Lars Fortalte, at det havde været et godt år,

Medlemstallet ligger stabilt.

Vores bankospil går godt, der kommer mange og spiller i klubben. Det er stor succes med mad før bankospillene. Spillerne er glade for præmierne, slagteren i (Super Brugsen) Kvickly Lynge levere pæne vare. Hvis uheldet skulle være ude og nogen har fået dårligt kød- eller andet utilfredsstillende vare (skal man komme retur med varen, snarest og ikke uger efter) er man meget velkommen til at komme retur med varen. DETTE skal ske hurtigt helst dagen efter et spil, og ikke efter 3 uger. Varen SKAL medbringes.

 

Desværre måtte vi stoppe vores walkie bankospil. Det gav underskud.

 

Vi kan ikke sætte penge til hver gang, og priserne på præmierne bliver ikke sat ned.

Der har desværre været misforståelser, om det det skulle være LT 141 Merrys depot,

der bar skylden for at der var underskud, men det har ikke været hensigten, men det har under ingen omstændigheder været hensigten, at give nogen skylden.

Beskyldninger har bestemt ikke været møntet på nongen bestemt. Så håber Gorm 114 Lars det er uddebateret

Samarbejdet mellem LT & Gorm klubben går godt. Der har været et fælles julebankospil.

Det går fint med at være relæ under LT klubbens walkie bankospil.

I Gormklubben spise vi inden spillet. Der er desværre ikke mange spillere,

men vi har en hyggelig aften.

 

Der er godt fremmøde på klubaftnerne. Det er stort set de samme mennesker der kommer, flere er meget velkommen. Der er almindelig hygge med snak om løst og fast. Gorm 87 Kim kommer ofte med, og Gorm 11 Lea kommer med chokolade eller andet. Her kommer mange gode ideer til hvad der skal ske i klubben m.m. Madaften om mandagen vil blive optimeret.

 

Vi har haft et par hyggelige udflugter, bakke tur med revy og spisning var stor succes.

Vi havde en dejlig dag, og vejret var dejligt. Lilli var med i kørestol, hvor flere var behjælpelig med at køre rundt.

Dette vil også ske fremover, for dem der har hjælp behov, der hjælper vi andre meget gerne.

Bakke turen vil blive gentaget i år.

Formanden er ved at finde datoer til turen, p.t. arbejdes med en dato omkring juni eller august. Den 06.07.15 eller tæt deromkring.

 

Gorm 87 havde et forslag til Tivoli tur. Vi havde en dejlig aften, spiste hos Brd. Proce,

og en dejlig tur rundt i haven. 10 medlemmer deltog, og der er plads til flere.

 

Vi ser frem til flere ture i 2015.

Vedrørende skiklubbens rum, så har de været og flytte en masse ting, men siden er der ikke sket noget. De har fået flere varslinger om at tømme, men nu gør vi det selv. Vores ”byggehold” Gorm 25 & Gorm 114 har mange projekter og ideer ang. skiklubbens rum. Derer tale om alt fra toilet til tv rum mm. Forslag modtages med tak.

 

Alarmen på skolen er blevet nemmere.

Når der er bankospil, ringer formanden til alarmcentralen, og meddeller at vi er der, og hvornår vi går. Vi vil søge om lettere adgang for gangbesværet/handicappet, så det bliver nemmere at komme ned til klubben.

Samarbejde med pedellen på skolen går særdeles godt.

Forskelligt arbejde bliver bestilt / udført hurtigt og uden problemer.

Bestyrelsesmøde foregår hos suppleant Gorm 28.

Formanden tager brød mm. Med

og Annelise er vært med kaffe.

Forslag er meget velkommen ingen er for dumme alle vil blive hørt.

 

Punkt 3 Fremlæggelse af regnskab:

 

Gorm 182 fremlagde regnskabet.

Ingrid spurgte til konto 750 Ny bestyrelse & 798 Bestyrelse som regning.

Konto 900 er gebyr vedr. udskrifter fra banken.

Regnskabet blev godkendt

 

Punkt 4 Valg af formand:

Der var ingen der stillede op. Gorm 114 Lars genvalgt

 

Punkt 5 valg af kasser:

Punkt 5 udgår kun valg på lige år

 

Punkt 6 valg af bestyrelsesmedlem:

Gorm 20 genopstiller. Og blev genvalgt

Gorm 03 foreslået. Gorm 03 valgt

 

Punkt 7 valg af revisor:

Gorm 165 genopstillede ikke pga. beskyldninger mod hende.

Gorm 100 Rena foreslået. Gorm 100 Rena blev valgt

 

Punkt 8 Indkomne forslag:

Der var 3 forslag de 2 var ang. samme emne.

 

Forslag 1 fra Gorm 114 ændring af vedtægter:

stk.1: Privatradioklubben Gorm v/den til enhver tid siddende formand.

Ændres til:

Stk. 1: Gormklubben v/den til enhver tid siddende formand.

 

Forslag 2:

Stk. 2: Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser.

At hjælpe til, at bl.a. sende og modtagerforhld. At samle medlems interesse, i og undenfor klubbens område. Samt at samarbejde bredt, med andre privatradioklubber og foreninger m.m.

Ændres til:

Stk. 2: klubben's formål er at varatage medlemmerne's interesser.

At hjælpe medlems, i og udenfor klubbens område. Samt at samarbejde bredt, med andre klubber og foreninger m.m.

 

Forslag 3:

§4: Bestyrelsen

Stk. 1: Bestyrelsen består af Formand, Kassere og mindst 1 bestyrelsesmedlem

Ændres til:

stk.1 : Bestyrelsen består af Formand, Kassere og 2 bestyrelsesmedlemmer

 

Alle 3 forslag blev vedtaget.

2 indkommen forslag (2 enslydende forslag)

Gorm 01 Alice & Gorm 18 Britta

har stillet spørgsmålet om eksklution af 2 medlemmer.

Da de er ret trætte af at læse negative ting om Gormklubben.

Gorm 18 Britta, synes ikke det er sjovt at læse om diverse usandheder,

mod formanden (der er hendes bror) og andre i hendes familie på facebook.

Det er åbenbart ikke til at stoppe, så derfor ønsker de eksklution af Gorm 04 og Gorm 65. Der var en del snak frem og tilbage vedrørende problemet. Dette gør at det er lidt ærgerligt at Gorm 04 skal ende med at blive ekskluderetefter 31 år som formand, men for at blive fri for at blive ”hængt” ud må der jo gøres noget. Det blev til skriftlig afstemning. Der var 12 stemmer for 1 imod og en blank stemme.

Gorm 04 og 65 er hermed eskluderet fra klubben.

 

Punkt 10 Eventuelt:

Der var ros til maden der blev lavet i klubben.

Der blev talt om udflugter samt nye tiltag i den kommende sæson.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.37

 

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kl. 21.00

 

For at ændre de ændringer i vedtægterne var der indkaldt til Ekstraordinær Generalforsamling

Da ændringerne var enstemmigt vedtaget blev den Ekstraordinær Generalforsamling afsluttet med applaus.

 

Ekstraordinærgeneralforsamlingen blev afsluttet i god ro og orden klokken 21.10

 

Dirigent Gorm 207 Steen Jensen Referent Gorm 03 Berit Jensen

 

 

 

Farum D. 28 Januar 2015

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015

Mandag D. 2 Marts 2015 kl. 19,00 i klubben´s lokale

( Der er mad fra kl. 17,45 )

1: Valg af dirigent.

Forslag: Gorm 25

 

1a: Valg af referent.

Forslag: Gorm 03

 

2: Formanden´s beretning.

Ved: Gorm 114

 

3: Fremlægges af regnskab, ved kasseren.

Ved: Gorm 182

 

4: Valg af formand, ulige år

Gorm 114 Genopstiller

 

5: Valg af kasser, lige år.

Ikke valg i år.

 

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Forslag Gorm 03

Gorm 20 genopstiller

 

7: Valg af 1 suppleant

Gorm 28 Genopstiller

 

8: Valg af revisor.

Gorm 165 Genopstiller


9: Indkomme forslag

 

10: Eventuelt.

 

PS. Der vil være mad ved Gorm 114

Derfor giv lige besked om hvor mange i kommer. Senest søndag d. 1 Marts 2015 kl. 20,00

Mad og drikke denne dag er på klubben´s regningen.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014

Mandag D. 2 Marts 2015 kl. 20,30

Forslag fra ordinær generalforsamling

afholdt D. 2 Marts 2015 i klubben´s lokale

Referat 2014

Referat af ordinær generalforsamling i Gorm klubben den 10.03.2014

 

Generalforsamlingen startede med lækker flæskesteg med brune kartofler,

og hvad der ellers hører til, ved Gorm 114, for dem der havde lyst.

17 medlemmer deltog.

 

Generalforsamlingen startede klokken 19.00 som planlagt

16 medlemmer var mødt op,

(desværre var der en der forlod os) der var 3 fuldmagter.

 

Punkt 1: Valg af dirigent Gorm 25 Ove var foreslået - 

G 25 Ove blev valgt.

 

Gorm 25 Ove konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet,

og vi kunne gå næste punkt.

 

Punkt 1 A: Valg af referent Gorm 03 Berit var foreslået - G 03 Berit blev valgt

 

Punkt 2: Formandens beretning

 

Formanden Gorm 114 Lars fortalte at det havde været et turbulent år.

Samarbejdet mellem LT & Gorm klubben går godt.

Der har været et fælles bankospil, der godt nok gav underskud,

men det havde man regnet med.

Det går fint med at være gensidigt relæ under vores bankospil.

Det ville være rart med et par spillere mere.

Så ville der være overskud hver gang.

Spisning før bankospillene er en stor succes,

det er Gorm 01 Alice eller Gorm 114 Lars der laver maden.

Hvis nogen har ønsker om menu er de meget velkommen med forslag.

Vores nye slagter Bjarne Jahn, fra kødbyen, levere gode varer,

prisen er lidt højere, men kvaliteten er rigtig god.

Alle banko spillere er tilfredse.

Sagen med den tidligere Formand Gorm 04 Jørgen kører stadig.

Der er 4 ting han er sigtet for:

Falsk underskrift af regnskab,

brug af klubben´s penge til privat,

penge manglede i regnskabet,

og manglende betaling fra Røde Kors, pengene var gået ind på Gorm 04´konto, men ikke tilbagebetalt til klubben før efter sigtelsen.

Al korrespondance, bilag m.m. mellem Gorm 04 Jørgen,

og Gorm 114 Lars ligger i klubben, hvis der er nogen der er interesseret i at læse den.

En meget trist måde at forlade formandsposten efter 31 år.

 

I december måned var der en bio tur for medlemmer af klubben, desværre var det kun 6 deltagere. Det var en rigtig hyggelig dag.

Turen gik til Palads bio - hvor man valgte en film, alle ville se.

 

Der har været tilmelding til Cirkusrevyen, det foregår i august måned.

Der er 18 tilmeldte, og der vil være mulighed for spisning før revyen, endelig tilmelding til maden vil blive sendt ud til de tilmeldte.

 

Forslag til ture eller andet spændende modtages med glæde.

 

Bestyrelsesmøder foregår hos Gorm 28 Annelise.

Formanden kommer med brød og Gorm 28 levere kaffen.

Alle møder bliver refereret på Gormklubbens Hjemmeside.

 

3: Fremlæggelse af regnskab:

 

Kasseren Gorm 182 skulle fremlægge regnskabet,

men på grund af problemer med øjnene,

fremlagde Gorm 114 Lars regnskabet.

Der ligger og må ikke penge i kassen, så alle penge blive straks indsat i banken.

 

Der er problemer med gebyr i banken,

da det koster penge at indsætte på klubbens konto.

For at spare gebyret må man sætte ind på Kasserne´s egen konto (i egen bank) og så flytte pengene ind på klubbens konto i Danske bank.

 

Der blev spurgt om man ikke kunne skifte bank?

 

Bestyrelsen er ved at finde på bedre løsninger,  men alle banker kræver gebyr, og nogen banker er ikke interesseret i forenings konto. 

Der blev spurgt ind til det underskud der var? Det var varelager til bankospillene.

 

Regnskabet blev vedtaget.

 

4: Valg af formand udgår da det kun er på lige år

 

5: Valg af kasser Gorm 182 Margit blev enstemmigt genvalgt

 

6: Valg af bestyrelsesmedlem Gorm 20 Merete blev enstemmigt genvalgt

 

7: Valg af suppleant Gorm 28 Annlise blev enstemmigt genvalgt

 

8: Valg af revisor Gorm 165 Jeanne blev enstemmigt genvalgt

 

9: Indkomne forslag:

 

Eksklusion af klubben vil kun kunne ske efter 3 advarsler, behandling på bestyrelses møde og endelig eksklusion efter en ordinær generalforsamling

Medlem af klubben mindst 3 mdr. for at have stemmeret.

Bestyrelsen foreslår at kontingentet er for et helt år medlemspris 100 kr. 50 kr. for pensionister. Kontingent betales i januar måned, efter en måned restance er det eksklusion. Alle forslag blev vedtaget. Og gik videre til den Ekstraordinær

Forslaget blev vedtaget.

 

Generalforsamlingen blev afsluttet klokken 20.03

 

Ekstraordinær Generalforsamling i Gorm klubben den 10.03.2014

 

For at ændre de ændringer i vedtægterne,kunne virke, var der indkaldt til  Ekstraordinær Generalforsamling

Da ændringerne var enstemmigt vedtaget,

blev den Ekstraordinær Generalforsamling afsluttet med applaus

 

Generalforsamlingen blev afsluttet i god ro og orden klokken 20.20

 

 

Ref: Gorm 03 Berit Jensen Dir: Gorm 25 Ove Jensen

Generalforsamling 2014

Farum D. 02 januar 2014

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2014

Mandag D. 10 Marts 2014 kl. 19,00 i klubben´s lokale

 

1: Valg af dirigent.

Forslag: Gorm 25

 

1a: Valg af referent.

Forslag: Gorm 03

 

2: Formanden´s beretning.

Ved: Gorm 114

 

3: Fremlægges af regnskab, ved kasseren.

Ved: Gorm 182

 

4: Valg af formand, ulige år

Ikke valg i år.

 

5: Valg af kasser, lige år.

Forslag: Gorm 182

 

6: Valg af bestyrelsesmedlem

Forslag: Gorm 20

 

7: Valg af 1 suppleant

Forslag: Gorm 28

 

8: Valg af revisor.

Forslag: Gorm 165

 

9: Indkomme forslag

 

 

10: Eventuelt.

 

 

 

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014

Mandag D. 10 Marts 2014 kl. 20,30

Forslag fra ordinær generalforsamling

afholdt D. 10 Marts 2014 i klubben´s lokale

 Referat 2013

Referat af ordinær generalforsamling i Privatradioklubben Gorm, den 25. marts 2013
Referent AWP.

1.  Valg af dirigent. John (Buller) valgtes.
Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne.
Det konstateres at der er 20 medlemmer mødt op og 3 fuldmagt.
2.  Formandens beretning. Se vedhæftede.
Spørgsmål til beretningen:
Der blev efter beretningen spurgt om Gorm 04, ville skrive sine memoarer om sine 31 år som formand. Dette indvilgede Gorm 04 i.  Gorm 114 takkede den afgående formand for hans arbejde i klubben.
Formandens beretning godkendt.
3.  Fremlæggelse af regnskabet.
Spørgsmål til regnskabet
Har vi stadig penge til gode for Eremitageløbet...ja det har vi, ca. 4000 kr.
Regnskabet godkendt.
4.  Valg af ny formand. Kun Gorm 114 stillede op så han blev valgt
5. Valg af kasserer. Kun gorm 182 stillede op så hun blev valgt
6.  Valg af bestyrelsesmedlem. Kun Gorm 20 stillede op, og blev valgt.
7.  Valg af supleant.  Gorm gorm 28 stillede sig til rådighed og blev valgt
8.  Valg af revisor. Gorm 165 stillede op og blev valgt.
9 Indkomne forslag. ingen
10. evt. Gorm 12 spurgte om Gorm 04 ville fortsætte med eremitageløbet, og det indvilgede han i, i samarbejde med bestyrelsen.
Der blev spurgt om banko, og den nye formand svarede at bestyrelsen ville finde nogle datoer.
Mødet sluttede kl. 20.40.