Generalforsamling 2017


Generalforsamling 20. Marts 2017 kl. 19.00


Generalforsamlingen startede med spisning kl. 18.15
Flæskesteg med det hele som sædvanlig
Deltagere: 32, 2 uden stemmeret til en pris af 435 kr.


1: Valg af dirigent


Forslag: Gorm 25 Ove, valgt
Ove godkendte at generalforsamlingen er korrekt indvarslet.
Stemmetællere: Gorm 36 Elin – Gorm 11 Lea


1a: Valg af referent


Forslag: Gorm 03 Berit, valgt
med Gorm 165 Jeanne som hjælper


2: Formandens beretning:


ved Gorm 114 Lars
Der er i øjeblikket 71 betalende medlemmer.
I året der er gået har vi fået nye toiletter,

som er modtaget med kyshånd.
Vi er generelt færdig med alt stort arbejde, dog mangler kun noget malerarbejde.


Vi har været på 2 ture igen i år.
En Bakketur med Cirkusrevy, og med spisning for egen regning. ( som sædvanlig 1.
lørdag i August )


Samt vores juletur til Tivoli incl.mad.

( som sædvanlig 1. mandag i December )Vi havde bankospil hver anden uge hele 2016,
Vi flyttede et par stykker til hjælp for LT-klubben.


Banko Gevinsterne er aftalen med slagteren skal være mindst 40 % kalve/oksekød, 40 % svinekød og resten kylling eller fisk.
Kalkun kød er meget dyrt, derfor er det ikke på gevinstlisten.


Stort bankospil er foreslået, men der er rigtig meget forarbejde involveret,og tiden har ikke været til det,

derfor er det endnu ikke blevet til noget.
Vi prøver igen til efteråret.


3: Fremlæggelse af regnskab:

ved Gorm 182 Margit


Kassereren Gorm 182 og Formanden Gorm 114 forklarede regnskabets + / -
Formanden gav klar besked, at hvis et medlem ønsker at se regnskabet er det til
enhver tid til rådighed.


4: Valg af formand, ulige år


Forslag: Gorm 114 Lars (genopstiller)
Genvalgt


5: Valg af kassere, lige år


6: Valg af bestyrelsesmedlem 2 stk.


Forslag på valg er:
Gorm 20 Merete ønsker genvalg

Nye opstiller:
Gorm 71 Michael
Gorm 100 Rena


Gorm 20 fik 26 stemmer
Gorm 71 fik 24 stemmer
Gorm 100 fik 10 stemmer
Gorm 20 og Gorm 71 træder ind i bestyrelsen.


7: Valg af 1 suppleant


Forslag på valg er:
Gorm 28 Annelise ønsker genvalg


Nye opstiller:
Gorm 66 Jane
Gorm 100 Rena
Gorm 28 fik 29 Stemmer
Gorm 66 fik 16 Stemmer
Gorm 100 fik 15 Stemmer


Gorm 28 og Gorm 66 træder ind som suppleanter.


8: Valg af revisor


Forslag: Gorm 72 Nelly
Gorm 72 er ny revisor.


9: Indkomne forslag:


At bestyrelsen kan udlodde op til 50 % af overskuddet til et Julemærkehjem


Det blev enstemmigt vedtaget.


10: Eventuelt:


Gorm 55 Børge foreslog pålægspakke til lodderne,

ikke skiveskåret.

Skal forsøges, men så fastholdes gevinsten, kan evt. byttes indbyrdes.


Gorm 60 Lissie foreslog:

Julegave til bestyrelsen

(til hjælperne i klubben)


Bestyrelsen tager det op på kommende møde.


Udløbsdato på kødet, diskussion om udløbsdato,

for tæt på bankodato
Gorm 114 Lars taler med Slagteren.


( Formanden har talt med Slagteren den 21. Marts 2017 ).


Gorm 71 Michael

fortalte at fisketurene ikke er gået i glemmebogen,
men det er for koldt for nybegyndere at starte med fisketure.
Når det bliver lidt varmere i vejret, tages det op på ny.


Generalforsamlingen afsluttet kl. 20.14
Dirigent Gorm 25

Referent Gorm 03 og Gorm 165

 


 

 

Farum D. 22 Januar 2017

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017

 

Mandag D. 13 Marts 2017 kl. 19,00 i klubben´s lokale

 

 

1: Valg af dirigent.

Forslag: Gorm 25

 

 1a: Valg af referent.

Forslag: Gorm 03/165

 

2: Formanden´s beretning.

Ved: Gorm 114

 

3: Fremlægges af regnskab, ved kasseren.

 Ved: Gorm 182

 

4: Valg af formand, ulige år

Forslag: Gorm 114 Genopstiller

 

5: Valg af kasser, lige år.

Ikke valg

 

 6: Valg af bestyrelsesmedlem

 

Forslag: 2 stk.

på valg er Gorm 20

og Gorm 71 modtager valg

 

7: Valg af 1 suppleant

Forslag: Gorm 28

 

8: Valg af revisor.

 

Forslag:

 

9: Indkomme forslag

 

Skal være bestyrelsen i henne seneste d. 19 Februar 2017 kl. 20,00 på mail / brev eller afleveres i klubben.

 

10: Eventuelt.

 

 

Tilmelding til maden seneste d. 10 marts 2017

 

Maden er flæskesteg, som altid på klubben´s regning

 


 

 

Generalforsamling 2016