Farum 9 januar 2017

 Møde mandag D. 15 Januar 2018 kl. 17,30 i klubben

 

Dagsorden og ref.

 1. Formanden har ordet.

Året er gået godt, vi har stort fremmøde og medlems tilgang.

 

Vi er begyndt at låne lokalet ud til de unge mennesker, til fest og fredagsbar.

Der er indført et rengøringsgebyr på kr. 600,00ti

Det kører ved Gorm 71, Gorm 72, Gorm 165 og Gorm 114.

Vi kunne da godt bruge nogen flere.

 

Vi har tidligere prøvet at sælge lodder for Diabetes foreningen.

Det gik ikke helt godt, så vi prøver igen.

Der er bestilt 500 lodder, denne gang.

Her skal vi bruge folk

 

Vi skal have lavet brandalarmen om, da vi ikke kan hører den. Dette tages med pedel / Kommunen. Vi har haft 1 i årets løb igen til kr. 6700,00 AV

 

 1. Kasserne har ordet.

Regnskabet forlagt.

Årsregnskabet er færdig, men er sendt videre til Gorm 72

Flere oplysninger på generalforsamlingen 2018.

 

 1. Bankospil.

Kører godt.

MEN MEN, vi vil på det bestemmendes anbefale,

at man ikke ligger billeder op på nettet.

 

 1. Baren.

Vi prøver at tilpasser udvalget i baren.

 

 1. Forslag til aktiviteter.

Generalforsamling 2018 bliver. D. 5 Marts kl. 19,30. Kommer tilmelding pr. post

 

 1. Evt.

Her gik det lidt udover formanden.

 

På bestyrelsen vegne

Lars René Munkholm Gorm 114

 

 
 

 

Møde mandag D. 31 Juli 2017 kl. 17,30

i klubben

 

Dagsorden og ref:

 

 1. Formanden har ordet.

  Vi har haft vand nu 2 gange. Skulle nu være lavet. Har sat låse i kloakken.

  Skolen renser helt når de har folk herude.

  Flere medlemmer tak for det. Nu 76 betalene.

  Nye vinduer i lokalet. 1 Eller 2 Stk ???.

  Lars tager dette op med Furesø Kommune.

   

 2. Kasserne har ordet.

Der kommer penge i kassen igen efter flere store udgifter.

 

 1. Bankospil. Spillet d. 18 august.

Hvem har ansvar for.

 

Salget af plader: Gorm 11 Lea.

Lea står for ALLE pengene før, under og efter,

Gorm 71 Michael afregner med hende.

 

Lodder: Gorm 71 Michael

Kim løber med rundt.

 

Spillet opråb: Gorm 25 Ove

Spillet opråb af banko: Alle

 

Gevinstudlevering: Gorm 11 Lea og Gorm 72 Nelly

 

Køkkenet, maden og alt andet salg: Gorm 12 John

Gorm 114 Lars sender liste, selvom han er på ferie.

 

Afhentning af kødet i Lynge kl. 12,00: Gorm 71 Michael og Gorm 72 Nelly

Skal huske at tænde for kølerne, torsdag d. 17 august hvor man afhenter kasser

 

 1. Baren.

Gorm 12 John har nøgle hjem til Gorm 114 Lars, så der kan hentes øl - vand

Husk at ligge en seddel på antallet.

 

 1. Forslag til aktiviteter.

Afventer svar fra bl.a Gorm 205 Charles

 

 1. Evt.

 

På bestyrelsen vegne

 

Lars René Munkholm Gorm 114

 


 

Møde mandag D. 8 maj 2017 kl. 17,30 i klubben

 

Dagsorden og ref:

 

 1. Formanden har ordet.

Der er udleveret nøgle til Gorm 71 Michael, så han ikke er afhængig af formanden.

 

 1. Kasserne har ordet.

Saldo rapport lagt frem.

 

 1. Bestyrelsen.

Efter Gorm 03 Berit er afgået ved død,

er Gorm 28 Annelise kommet ind i stedet for.

 

 1. Bankospil.

Vi prøver forskellige tiltag, spillet d. 12 maj var sponseret af Gorm 09 & Gorm 23.

For at evt. prøve anden slagter.

 

 1. Baren / lokalerne.

Efter nye regler, SKAL regnskabet underskives af alle medlemmer af bestyrelsen, ellers får man ikke tilskud eller brug af lokaler.

AL adgang til køkkenet på bankodage, må kun være ved Gorm 72, Gorm 12, Gorm 114, Gorm 11 og Gorm 87.

Lokalerne er igen lånt ud til skoleelverne 9 kl., afslutningsfest d. 24 maj.

Formanden er til stede, både tirsdag ved pyntning og festen onsdag.

Der vil blive lavet kort, over mulighederne for at parkere ved skolen.

 

 1. Forslag til aktiviteter.

Fisketur d. 17 Juni ved Gorm 71 Michael, tilmelding til Ham.

 

 1. Evt.

Noget vi ikke igen, skulle spise ;-)

 

På bestyrelsen vegne

 

Lars René Munkholm Gorm 114

 


 

 

Møde mandag D. 20 februar 2017 kl. 17,30 i klubben

 

Deltager: Gorm 03 Berit, Gorm 20 Merete, Gorm 28 Annelise, Gorm 71 Michael, Gorm 114 Lars, Gorm 182 Margit

Ref. Gorm 114 Lars

Dagsorden:

 

 1. Formanden har ordet.

Der blev info om tiltag i køkkenet, ny kogeø og vask.

Så mangler vi kun malerarbejde i klubben. Info kommer herom. Der har været fest i klubben, hvor der var 50-60 unge mennesker fra Hareskov skole´s musical.

Formanden holdt dette, med hjælp fra forælder til de unge.

Det kan kun betegnes om en succes. Og der kan komme mere af sådan arrangementer, pga. Kommunen´s lokale problemer. Men vi vil selv bestemme, hvem og hvad der skal være her.

 

 1. Kasseren har ordet.

Ingen, laves til generalforsamlingen.

 

 1. Bankospil.

Beslutningen om at flytte bankospil til ulige uger, blev besluttede på sidste møde.

Dette efter ønske fra flere medlemmer, og her er Gorm 24 Helle ikke en af dem.

Dem der er bekymret for LT-klubben, skal der hermed siges, at det er ikke os, der ikke vil samarbejde.

Og vi rammer kun en gang deres Walkie-banko, det var d. 3 marts.

Vi ligger vores kalender efter hvor mange der kan deltage. Og ingen anden.

 

 1. Generalforsamlingen

Er rykket, da formanden ikke er tilstede denne dag. Skal på hospitalet, med mulighed for operation. Og andet møde, hvor han selv bor. ( der er valg hvor han stiller op )

Derfor rykket til d. 20 marts, med mad, flæskesteg med det hele. Husk tilmeldingen.

 

 1. Baren.

Gorm 12, er barmand på banko dage.

 1. Forslag til aktiviteter.

  Intet nyt.

 2. Evt. ( her må man drille formanden )

Det glemte vi

 

På bestyrelsen vegne

Lars René Munkholm Gorm 114

 

 


 

Møde mandag D. 16 januar 2017 kl. 17,30

i klubben

Deltager: Gorm 03, Gorm 20, Gorm 28, Gorm 71,

Gorm 114 og Gorm 182

Dagsorden og ref:

 1. Formanden har ordet.

Nye medlemmer, alle i bestyrelsen og dem der hjælper skal have hygiejnebevis.

Vi har nu kun stole med betræk, og de fleste med armlæn. Efter lidt omsætning af borde, har vi nu plads til 72 spiller i lokallet.

 

 1. Kasserne har ordet.

Saldo udleveret, og forslag til årsregnskabet 2016.

Revisionen gennemgår regnskab d. 22 Januar.

 

 1. Bankospil.

Kører stadig godt, og de fleste af indtægterne går tilbage igen.

 

 1. Åbning af klubben.

Vi har fået købt en Projektorer, så vi kan se tv på væggen. Skal lige males.

Dette gør at vi kan se sport på hverdage og aften.

 

 1. Baren.

Baren er bygget om igen, vi har fået ovn fra skolen, og sat vandvarmer op i køkkenet.

Lys og mere bordplade.

 

 1. Forslag til aktiviteter.

Tv- aftener.

 

 1. Evt.

Næste møde 20 februar kl. 17,30 i klubben

  

På bestyrelsen vegne

 

Lars René Munkholm Gorm 114

 

 


 

Møde mandag D. 7 november 2016 kl. 17,30

i klubben

Deltager Gorm 03, Gorm 20, Gorm 28, Gorm 114 og Gorm 182

Afbud Gorm 71

Dagsorden og ref:

 

 1. Formanden har ordet.

Vi bliver flere medlemmer. Trappen ned til klubben, bliver lavet om til foråret. Køkkenet bliver bygget om igen, indenfor det næste ½ år. Så vi får andet ovn og nyt komfur, når prisen kommer langt nok ned.

Berit arbejder videre med vvs-godkendelsen. Nås dette ikke enden 10 december 2016, kan vi ikke ansøge om tilskud mere.

 

 1. Kasserne har ordet.

Beholdningen vokser. Saldo udleveret.

 

 1. Bankospil.

Vi gik hurtigt tilbage til det rodet system med gevinster.

 

 1. Åbning af klubben.

 

 1. Baren.

Lidt lav omsætning sidste periode. Har en ide hvorfor.

 

 1. Forslag til aktiviteter.

Julefrokost holdes d. 4 februar 2017 kl. 13,00 i klubben´s lokaler. Besked om mere senere.

 

 1. Evt.

Næste møde d. 16 januar 2017 i klubben´s lokaler.

Generalforsamlingen bliver d. 13 marts 2017 kl. 19,00

 

 

På bestyrelsen vegne

Lars René Munkholm Gorm 114

 


 

Møde Mandag D. 26 September 2016 kl. 17.30 i klubben

Deltager: Gorm 03, Gorm 20, Gorm 28, Gorm 71, Gorm 114 og Gorm 182

 

Dagsorden og ref:

 1. Formanden har ordet.

 

Vi bliver flere medlemmer, tak for det og velkommen.

 

Samarbejdet med LT-klubben er som tidligere meddelt ophørt.

Vi har prøvet at få et afsluttende møde istand, med det har ikke været muligt.

Derfor lukker vi sagen ned, og tager tabet på vores konto.

 

Vi skal stadig have en vvs-godkendelse. før vi kan ansøge kommunen om tilskud til de nye toiletter. Dette er lagt på Berit at få ordnet.

 

 1. Kasseren har ordet.

Saldo udleveret.

Saldo udviser kr. 8.924,38

 

 1. Bankospil.

Vi prøver noget nyt med gevinsterne, men kan godt finde på at gå tilbage som vi kørte.

 

 1. Klubben.

 

Vi arbejder med ide om at bygge køkkenet om igen. Der mangler plads til madlavningen.

Vi er ellers færdig med det meste, vi havde sat os for i år. Der mangler dog stadig malerarbejde.

 

 1. Baren.

Kører fint

 

 1. Forslag til aktiviteter.

Alle forslag er velkommen.

 

 1. Næste Møde

 

7 november 2016 kl. 17,30 i klubben

 

 1. Evt.

Løst og fast

 

På bestyrelsen vegne

Gorm 114

Lars René Munkholm


 

Indkaldelse dato Farum d. 31 Juli 2016

 

Møde Mandag D. 08 August 2016 kl. 17.30 i klubben

 

Dagsorden og ref:

 

 1. Formanden har ordet.

Driften af klubben og sammenhold blandet medlemmerne, er dejligt at opleve.

Dette have være andre forundt, at se hvordan man driver klubben nu.

Til alle medlemmerne´s glæde.

 

Bestyrelsen anbefaler

( Privatradioklubben Gorm på Facebook )

Denne side HAR ENTET AT GØRE MED OS.

Der er skrevet til Facebook, om at lukke siden. Men det vil de ikke.

DERFOR KAN VI KUN ANBEFALE, AT MEN SELV MEDLDER SIG FRA DEN.

Dem der skriver på den i dag, er ikke medlem hos os.

Og der kommer og er ikke noget relevant på siden om OS.

Så i må selv framelde jer.

 

 1. Kasseren har ordet.

Saldo udleveret.

Kassen vokser igen efter vores store udgifter, til toiletter,

køkken, maling og nye lamper over alt.

Vi takker selvfølgelig dem der har udført arbejdet.

 

 1. Bankospil.

Ophøre af samarbejdet fra LT side.

Det er bestemt af Lars Gorm 114 ikke ligger relæ mere,

og vil man spille Walkie-banko, må det blive i LT-klubben,

eller hjemme hos sig selv. Vi arbejder måske hen på noget andet.

 

 1. Klubben.

Vi rykker Ove Gorm 25 igen, for at få godkendt vvs-arbejdet.

 

 1. Baren.

Kører fint, pænt overskud total

 

 1. Forslag til aktiviteter.

Biotur som vi før har været på.

 

 1. Evt.

Der er mad, ved Gorm 12 og Gorm 114

 

På bestyrelsen vegne

Gorm 114

Lars René Munkholm

 

 


 

Farum d. 06 Maj 2016

 

Møde mandag D. 09 Maj 2016 kl. 17,30 i klubben

 

Deltager: Gorm 03, Gorm 20, Gorm 28, Gorm 71, Gorm 114 og Gorm 182

 

 

 

Dagsorden og ref:

 

 

 

 1. Formanden har ordet.

 

 

 

Ombygning af klubben. ( maling – nyt rum – WC )

 

Er tilendebart.

 

Vi takker Gorm 03, Gorm 12, Gorm 25, Gorm 30, Gorm 35,

 

Gorm 71, Gorm 72, Gorm 114 og Gorm 165 for vel udført arbejde.

 

Under arbejdet kom vi desværre til at slå brandalarmen. Det kostet kr. 5195,00 av av.

 

 

 

 1. Kasseren har ordet.

 

 

 

Saldo udleveret. Konto 200, 400, 800, 900, og 915 bliver lavet om.

 

 

 

 1. Bankospil.

 

 

 

Kører fint. Gorm 71 Michael har overtaget salget af lodder. Salget er gået markant op.

 

Vi har lavet ny kalender for ny sæson 2016 / 2017

 

Er sendt ud og ligger på hjemmesiden

 

 

 

 1. Klubben.

 

 

 

Vi prøver en grillaften ved Gorm 12, når vi har aftalt med ham.

 

 

 

 1. Baren.

 

 

 

Vi har udvidet med salg af forårsruller og pomfritter.

 

 

 

 1. Aktiviteter.

 

 

 

Ny Quizaften med mad, se kalender.

 

Cirkusrevyen d. 6 august, deltagerne får besked herom.

 

Husk tivoli d. 5 december 2016

 

 

 

 1. Evt.

 

 

 

Hvis man har klage over nogen / noget, skal man tage fat i DEN der har opgaven, eller i FORMANDEN. Ingen andre kan / skal tage sig af klager der ikke vedrør DEM.

 

 

 

På bestyrelsen vegne

 

Gorm 114

 

Lars René Munkholm

 


 

 

 

Farum d. 5 Februar 2016

 

Møde Lørdag D. 13 Februar 2016 kl. 10.00 hos Gorm 114

Afbud fra Gorm 20 og Gorm 28

Dagsorden og ref.

 

 

 1. Formanden har ordet.

Fremmøde på bestyrelsesmøder, og klubaftener, skal være bedre for alle.

Efter aftale med kommune går vi i gang med ombygning af klubben.

( maling – nyt rum – WC )

 

 1. Kasseren har ordet.

Saldo udleveret.

Regnskabet ser fint. ca. kr 19.000,00 i kassen dd.

 

 1. Bankospil.

Gorm 165 Jeanne står for al salg.

Gorm 114 vil tale med Gorm 71, ang salg af lodder

Og Gorm 19 om han vil hjælpe ved bankospilene.

Når/hvis vi skulle lave store spil, skal vi på forhånd vide hvem der kan/vil, hjælpe til.

 

 1. Åbning af klubben.

Godt fremmøde

 

 1. Baren.

Faste Folk i baren, på bankoaftener.

Gorm 114 søger for prisliste på slikket, og andet.

 

 1. Forslag til aktiviteter.

Quizaften fra d. 18 Januar blev aflyst, og er flyttet til d. 7 Marts.

Og d. 28 Marts er flyttet til d. 14 marts.

Generalforsamlingen er d. 21 Marts kl. 19,00, med mad kl. 17,45

Indkaldelse følger.

 

 1. Evt.

Som normalt her, skulle formanden mobbes. Det tog han pænt.

 

 

På bestyrelsen vegne

Gorm 114

Lars René Munkholm


 

Farum d. 10 November 2015

Møde Fredag D. 30 Oktober 2015 kl. 14,00 i Klubben

 

Mødt: Gorm 03, Gorm 28, Gorm 114, Gorm 165

 

Dagsorden:

 1. Formanden har ordet.

Fremmøde på bestyrelsesmøder, og klubaftener.

Tiltag ang. aktiviteter, Kalender, ombygning af klubben. ( maling – nyt rum – WC )

Fremmøde til møder og aktiviteter skal være bedre for alle. Husk afbud.

Kontakt til kommunen ang. wc, kører ikke helt efter planen.

 

 1. Kasseren har ordet.

Saldo udleveret.

Regnskabet ser fint.

 

 1. Bankospil.

Kører fint, der kommer flere og flere

 

 1. Åbning af klubben.

Alle mandage, vil Gorm 114 være der.

 

 1. Baren.

Faste Folk i baren, på bankoaftener.

Dette er vi nødt til at prøve at få overholdt.

 

 1. Forslag til aktiviteter.

Quizaftener, er kommet fint i gang. Der er mad hver gang,

Turen til Tivoli er den. 7 december 2015. Vi mødes foran hovedindgangen kl. 17,00

 

 1. Evt.

  

 

På bestyrelsen vegne

Gorm 114

Lars René Munkholm


 

Farum d. 17 juni 2015

Møde Fredag D. 19 Juni 2015 kl. 15,00 i Klubben

Afbud: Gorm 20 Merete.

Mødt: Gorm 03 Berit, Gorm 28 Annelise, Gorm 114 Lars og Gorm 182 Margit.

 

Dagsorden & ref:

 

 

 1. Formanden har ordet.

Fremmøde på bestyrelsesmøder, og klubaftener.

Tiltag ang. aktiviteter, Kalender, ombygning af klubben. ( maling – nyt rum – WC )

Det kan ikke være rigtig, at man er medlem af bestyrelsen, og ikke kan deltage i noget i klubben, men gerne andre steder. Derfor må man vælge, om man vil være med i bestyrelsen.

Ang. nye toiletter kommer vi ikke med på regnskabet i 2015, men søger alligevel kommunen,

om at bygge dem. Vi skal finde en weekend, hvor vi kan få malet, og ombygning af klubben.

 

 1. Kasseren har ordet.

Saldo udleveret. Regnskabet ser fint, især på bankospilene.

 

 1. Bankospil.

Hjælp til bankospil.

Gorm 165 Jeanne står for all salg.

Når/hvis vi skulle lave store spil, skal vi på forhånd vide hvem der kan/vil, hjælpe til.

Det er meget vigtigt, at vi ved hvem der kan hjælpe.

 1. Åbning af klubben.

Alle mandage, vil Gorm 114 være der.

Ingen ændring her

 

 1. Baren.

Faste Folk i baren, på bankoaftener.

Vi skal have aftalt, hvem der er i baren disse aftner.

 

 1. Forslag til aktiviteter.

Quizaftener, ture.

Se kalenderen.

 

 1. Evt.

Ingen mobning af formanden i dag.

 

På bestyrelsen vegne

Gorm 114

Lars René Munkholm

 

 


 

Møde lørdag D. 18 April 2015 kl. 10,00 hos Gorm 28

Gorm 03, Gorm 28, Gorm 114 og Gorm 182

Afbud Gorm 20

Dagsorden og ref:

 1. Formanden har ordet.

Generalforsamlingen forløb i god ro og orden, alle forslag blev vedtaget.

Stor ros til maden, også ved bankospilene.

Ang. nøgler til klubben, blev det besluttet at de 2 vi har, er nok.

Der vil altid være mulighed, for at komme til en, hvis man skulle bruge en.

Vi sender ansøgning til kommunen ang nye toiletter. Skal være i skirummet.

Vi sender også ansøgning, ang gelænder ned til klubben.

 

 1. Kasseren har ordet.

Saldo udleveret. Desværre har der været en opdatering af programmet,

der fik det til at gå ned. Desværre igen havde vi ikke en backup. Men det sker ikke igen.

Vi har modtaget penge fra kommunen.

 

 1. Bankospil.

Lodder går godt, da man kan bytte, hvis man ikke lige kan lide det man vandt.

Her udover er det dejligt med alle de nye ansigter.

Vi har foreløbig 4 spil tilbage før ”ferie”, men der kan godt kommer flere i ”ferien”.

03, 28, 25, 12 og 165 vil gerne komme før for at hjælpe.

 

 1. Åbning af klubben.

Der er / vil altid være åbne om mandagen, og mad ved Gorm 114, ca hveranden gang.

 

 1. Baren.

Udvalget er udvidet lidt, og købt mere hjem, af det der går godt

 

 1. Forslag til aktiviteter.

Tv, hvad er behovet. Kom gerne med forslag.

Også om man vil være med i klubben, til at se fodbold, håndbold og cykelløb.

 

 1. Evt.

Ingen mobning af formanden, tak.

Ang Facebook side ” Privat Radio Klubben Gorm

denne side HAR IKKE NOGET MED, os Gormklubben at gøre.

Derfor er al info på denne side ikke fra Os.

Bestyrelsen kan kun anbefale, at man melder sig fra side, og beholder sig venskab med dem der har siden. Vi har kontakte Facebook, for at for den lukket, men da vi nu hedder Gormklubben, og ikke har noget med den at gøre, gør vi ikke mere ved det.

Igen, vi har ikke noget med den at gøre.

 

På bestyrelsen vegne

Gorm 114

Lars René Munkholm  

 

 


  

Møde lørdag D. 24 Januar 2015 kl. 10,00 hos Gorm 28

  

Dagsorden og ref.

  

Deltager.

Gorm 182, Gorm 28, Gorm114, Afbud Gorm 20

 

 

 1. Formanden har ordet.

Generalforsamlingen, mad.

Vi har stoppet walkie-banko da det giver underskud hver gang.

Især sidste spil d. 26-9-2014, som gav underskud på kr. 1.900,00

Vi vil ikke sætte værdien af gevinsterne ned.

Nøgler til bestyrelsesmedlemmer, her er det KUN formanden der har nøgle, andre har brikken til at åben med. Briklåsen har været ødelagt, men er nu lavet.

Ang. sagen Gorm 04, er den henlagt af politiet, da beløbet ikke er ”stort” nok.

Vi takker for fremmøderne om mandag, hvor vi holder hyggeaften, og vi får mad ca hver anden mandag.

Fremmøde til bankospil er for opadgående, tak for det.

Alle penge vi får ind, bliver brugt igen på spilende eller aktiviteter på alle betalende medlemmer.

Dato for generalforsamlingen er mandag d. 2 marts 2015 kl. 19,00.

Der er mad og drikke på klubben´s regning.

Maden er fra kl. 17,45

 

 1. Kasseren har ordet.

Saldo udleveret.

Der kr. 15.000,00 i kasse

Årsregnskab.

Udleveret og godkendt

 

 1. Bankospil.

Hjælp til bankospil

Her takker jeg især, Gorm 03, Gorm 165 og Gorm 25, plus selvfølgelig alle andre der også hjælper til i klubben.

  

 1. Åbning af klubben.

Alle mandage, vil prøve med mad ved Gorm 114, nogle af dem.

Det er dejligt at sidde blandt medlemmer og bare hygge, alle er glade, og vi grine meget.

Nu er Gorm 11 blevet mormor, tillykke med det.

Så nu er jeg helt oppe at køre, Katinka er allerede bankohaj.

Vi forsætte med mad, de uger der ikke er bankospil.

 

 1. Baren.

Kører godt på banko dagene.

Folk er glade for udvalget, og priserne.

 

 1. Forslag til aktiviteter.

Kikker stadigvæk på køb af tv.

Arbejder stadig på det

 

 1. Evt.

Gorm 28 fremkom med forslag til nyt skab, og bord.

Gorm 25 og Gorm 114 arbejder på at lave dette.

 

På bestyrelsen vegne

Gorm 114

Lars René Munkholm  

 

 

 


 

Møde lørdag D. 4 April 2014 kl. 10,00 hos Gorm 28

 

Dagsorden og ref.

 

 1. Formanden har ordet.

Gorm 04 sagen kører stadig, har d.d 9 april 2014 talt med politiet.

Sagen er overgået til juristerne. Både Jørgen og Gitte er tiltalt.

Generalforsamlingen afløb i ro og orden, alle indkommende forslag blev vedtaget.

( Gorm 04 påstår at have tilsendt forslag, men Klubben har ikke modtaget nogen fra ham.

Vi vil selvfølgelig afholde Ekstraordinær Generalforsamling, hvis han indsender kopi af de forslag han skulle have sendt ind. )

Vi fik mad lavet af Gorm 114, som klubben betalte samme med drikkevare.

Alt til en pris af kr. 413,65. 17 deltog som er skrevet på bilagene.

Vi har modtaget penge fra kommune, ( rengøringstilskud )

Vi har indkøbt en sofa.

Skiklubben fjerner alle deres ting inden for en måned.

Forslag til anvendelse af rummet, er velkomme.

 

 1. Kasseren har ordet.

Saldo udleveret.

Klubben´s økonomi er fin.

 

 1. Bankospil.

Vi skal har datoer til interne spil.

23 maj, 6 juni, 27 juni,

 

 1. Åbning af klubben.

Alle mandage, vil prøve med mad ved Gorm 114, nogle af dem.

Se program

 

 1. Baren.

Kører godt på banko dagene.

Indkøb af nye gryder, glas, kopper og tallerkner.

 

 1. Forslag til aktivter.

Kikker stadigvæk på køb af tv.

 

 1. Evt.

Løs snak

  

På bestyrelsen vegne

Gorm 114

Lars René Munkholm  


 

Møde lørdag D. 1 Februar 2014 hos Gorm 28

 

Dagsorden og ref.

 1. Formanden har ordet.

Vi havde fællesbanko d. 6 December 2013 med LT-Klubben. Vi fik underskud på kr. 2024,90, som blev delt i 2. Vi har også været i bio d. 15 december 2013, hvor vi var 6 medlemmer, vi spiste på Jensen´s Bøfhus bagefter.

Husk. Genralforsamlingen er fastsat til d 10 Marts 2014 kl. 19,00 i klubben´s lokale

Forslag skal være fremme senest d. 03 Marts 2014 kl. 22,00 er sendt ud til alle betalerne medlemmer.

Gorm 04 sagen kører stadig.

Fællesbanko med LT-Klubben.

Fællesbanko med LT-Klubben gav et total underskud på kr. 2.024,90 som blev delt.

Biotur i december 2013, mødte 6 medlemmer op, vi så film og spiste på Jensen´s Bøfhus bagefter.

Sagen mod Gorm 04 kører stadigvæk, politiet forstod ikke helt foreningsloven.

Kikker på evt. ny dato, også om stort spil i en af hallerne.

 

 1. Kasserne har ordet.

Saldo udleveret.

Årsregnskabet fremlagt, godkendt af revisoren.

Klubben´s økonomi er fin.

Saldo forklaret, vi har dags dato kr. 27.117,87 i banken.

Årsregnskabet godkendt af bestyrelsen, underskud på kr. 5.646,71, som opvejes af lagerbeholdningen på kr. 5.871,31

 

 1. Bankospil.

Vi skal finde datoer til interne spil.

Forslag. 21 februar, 21 marts, 23 maj, 6 juni, 27 juni,

Forslagene godkendt med ændringer 21 februar, 28 marts, 23 maj, 6 juni,

 

 1. Åbning af klubben.

Alle mandage, vil prøve med mad ved Gorm 114, nogle af dem.

Her er det let mad, tilmelding ikke nødvendig.

 

 1. Baren.

Kører godt på banko dagene.

 

 1. Forslag til aktivter.

Kikker på køb af tv.

Vi kikker videre.

 1. Evt.

Intet, formanden slap denne gang.

Mødet slut kl.12,30

På bestyrelsen vegne

Lars René Munkholm Gorm 114

  

 

Møde mandag D. 25 november 2013 kl. 18,00

i klubben med mad lavet af formanden.

 

Dagsorden: og ref.

 

 1. Formanden har ordet.

Ny Facebook, Eremitagentløbet, Nye reklameskilte,

Ny Facebook side som kun bruges til info, vedr. bankospil og aktivter i klubben.

Eremitagentløbet gennemføres 2014 efter aftale med Gitte Røde Kors.

Vi prøver at sætte reklameskilte op i byen, for at se om vi kan få flere til at deltage i bankospil og andet.

Dartspillet er kommet tilbage til klubben.

Resten af sagen mod Gorm 04 kører stadigvæk.

 

 1. Kasserne har ordet.

Regnskabet forlagt og udleveret, forklaring ang. få poster

 

 1. Bankospil.

Regnskab for spil til og med d. 08 november 2013 Overskud på kr. 4331,38

Det kører fint og med overskud

 

 1. Åbning af klubben.

Altid åben om mandagen. Fra kl. 19,00 til 22-23,00

 

 1. Baren.

Kører med overskud. Ikke meget salg i slikket.

 

 1. Forslag til aktivter.

Spil, spisning, tv kik samme

Efter at dartspillet er kommet tilbage, vil vi prøve at lave en turnering.

Vi vil lave flere madaftener.

Vi kikker på evt. køb af Stort tv eller projekter, så vi kan se sport eller andet.

Vi har besluttet at vi skal i Cirkusrevyen. Har kommer der en special indbydelse.

Husk at læs den ordenligt.

 

 1. Evt.

  Kontakt til Skiklubben igen, da de ikke har fjernet deres ting.

  Kontakt til kommune ang. salg af spejderbygningen, da vi har hørt, at de nedlægger p-pladser, og lukker gennemgangen mellem huset og cykelhandleren.

  Næsten møde aftalt til 1 februar 2014 hos Gorm 28 kl. 10,00

   

  Genralforsamlingen er fastsat til d 10 Marts 2014 kl. 19,00 i klubben´s lokale

  Forslag skal være fremme senest d. 03 Marts 2014 kl. 22,00

 

På bestyrelsen vegne

Lars René Munkholm Gorm 114 

 

 

Møde Mandag d. 9 September kl. 19,30

hos i klubben

Dagsorden:Og Ref.

 

 1. Formanden har ordet.

Orientering om pågående sager.

Folk giver udtryk for dejlig stemning i klubben,

det er hyggeligt at komme nu.

Vi har købt plader til bordrene, og duge til. Og sat 2 stk. lamper over hvert bord.

Gorm 25 – Gorm 12 og Gorm 114 stod for arbejdet.

 

 1. Kasserne har ordet.

Saldo fremlagt og forklaring på kassen er noget mindre,

men det er lagerkøb til bankospilene.

 

 1. Bankospil.

Vi er startet op med walkie-banko igen.

Det kostet lidt, men den henter vi ind.

Vi var 35 spiller, og panelet bestod af Gorm 25 og Gorm 114.

Vi har besluttet datoer til intern bankospil.

Fredag d. 27/9-2013,

fredag d. 8/11-2013,

fredag d. 3/1-2014 og

fredag d. 28/3-2014

 

 

 1. Åbning af klubben.

Mandag d 16/9-2013 er det Gorm 20 der åbner.

 

 1. Baren.

Baren kører fint med de nye priser, det er rart at medlemmerne blive glædeligt overrasket.

 

 1. Forslag til aktivter.

Søndag d 3/11-2013 tur på Furesø med mad.

Turen gå fra Furesøbad og rundt, tilbage til marinaen, for at spise.

Pris kommer senere, men ikke over kr. 100,00 pr. medlem.

Søndag d 15/12-2013 Biotur

Her betaler klubben billetten.

 

 1. Evt.

Kontakt til skiklubben, om at de skal fjerner deres ting, da de har fået andre lokaler.

 

 

På bestyrelsen vegne

Lars René Munkholm Gorm 114

  

Møde lørdag d. 25 Maj kl. 10,00 slut kl. 12,00

hos Annelise Gorm 28, Rødovre.

 

Gorm 182 afbud

Dagsorden: og Ref. 

 

 1. Formanden har ordet.

Orientering om pågående sager.

 

 1. Kasserne har ordet.

Saldo fremlagt 

 

 1. Bankospil.

Afholdt 10 Maj 2013, deltager 15 stk. overskud kr. 691,00

Evt. trøster

Der vil blive sat info på skolen ang. bankospil.

 

 1. Åbning af klubben.

Vil prøve med spisning

 

 1. Medlemmer til klubben

Hvordan bliver vi flere ???

Der arbejdes på det

 

 1. Vare i Baren.

Pølser, bøffer, toast, popcorn og Chips

 

 1. Forslag til aktivter.

Sejltur på Furesø

 

 1. Evt.

 

Møde d. 28 maj kl. 19,00 i LT klubben ang. samarbejde.

Hvis bestyrelsmedlemmer ønsker at deltage, bedes det meddelles formanden.

På bestyrelsen vegne

 

Lars René Munkholm Gorm 114 

 

 

 

Møde lørdag d. 13 april kl. 10,00 Slut kl. 13,00

hos Annelise Gorm 28, Rødovre.

  

Dagsorden og referat.

 1. Formanden har ordet.

Orientering om breve til Gorm 04, om DRK penge,

manglende penge fra overskuddet.

Udleveret mail-korrespondance til bestyrelsen

Orientering om indbrud i klubben, værdi kr. 78,75, nye beslag er sat på af F.

Nyt låse beslag og lås til kontoret er også sat op af F.

 

 1. Kasserne har ordet.

Kasseren fremlagde saldo pr. 10 april 2013.

Også udleveret til alle.

 

 1. Bankospil.

F har lagt 2 datoer 10 maj, og 31 maj 2013.

Dette er sendt ud til alle medlemmerne.

Der vil være 10 alm. spil ( Kød eller gavekort ),

Pengespil efter omsætning,

Mini 2 x 100 kr. hvis ingen, så spilles hele pladen om 250,00 kr.,

Maxi efter omsætning,

Sidegevinster ved Alice Gorm 01,

Lodder og andet.

 

Priser:

plader 12,00 kr.

Mini 5,00 kr. 5 for 20,00 kr.,

Maxi 10,00 kr.,

Pengespil 3 plader 30,00 kr.,

Lodder 2,00 kr. Altid kaffe på hundrede.

Sidegevinstspil 10,00 kr. pr. deltager

 

 1. Åbning af klubben.

F vil altid, medmindre andet taler imod, være der.

Dog ikke 22 april og 29 april 2013, da F ikke er i DK.

Derfor er det Gorm 20 og Gorm 182 der holder åben her.

Der kan lukkes hvis ingen møder op kl. 19,30,

skilte sættes i døren, som skal fjernes igen dagen efter.

 

 1. Nøgleregler og udlevering.

Nøgler udleveret og kvitteret for. Gorm 20, Gorm 114, Gorm 182

 

 1. Regler for Baren.

Der må kun være, bestyrelsen, folk der har opgaver for klubben.

ALLE skal have hygiejnebevis, dette vil klubben sørger for at alle får.

 

 1. Forslag til aktivter.

F vil starte EDB undervisning, arbejder på at kommune ligger edb-kable ind i klubben.

Alle kan deltage, og det vil foregå på de dage folk kan, mellem 12 – 16 , og på aftnerne.

 

Alle kan komme med forslag til aktiviteter, og klubben vil støtte med tilskud,

hvis det gå gennem bestyrelsesbeslutning.

 

 1. Evt.

 

Her gik det ud på at mobbe formanden.

 På bestyrelsen vegne

 Lars René Munkholm Gorm 114